Tekoälyseuran hallitus vuonna 2005 -

Tekoälyseuran puheenjohtaja vuosina 2005 - 2008

Tapani Raiko
TkT Tapani Raiko toimii tutkijana TKK:n tietojenkäsittelytieteen laitoksessa. Hänen tutkimuksensa käsittelee graafisten mallien laajennuksia niin relaatioiden kuin epälineaaristen mallien suuntaan, lähtien teoriapohjaisesti sovelluskohteiden vaihdellessa säätötekniikasta bioinformaatiotekniikan kautta aina lautapeli Go:hon saakka. Lautapelit ja niihin soveltuva tekoäly kiinnostavat Tapania vapaa-ajallakin.

Kotisivu: http://www.cis.hut.fi/praiko/